Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINA ABİTURİYENT VƏ DİGƏR HAZIRLIQLAR ÜÇÜN QƏBUL İMTAHANI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA İBTİDAİ SİNİF HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA FƏNN HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA YÖS HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Kursumuzun fəxrləri

Ali məktəblərə yüksək balla qəbul olunmuş tələbələrimiz.

KURSUMUZA QƏBUL İMTAHANININ NƏTİCƏLƏRİ AÇIQLANDI

28 APREL 2013-CÜ İLDƏ NİYAL HAZIRLIQ KURSLARINDA KEÇİRLƏN "QƏBUL İMTAHANI"NIN NƏTİCƏLƏRİ AÇIQLANDI.


I QRUP (NƏTİCƏLƏRƏ BAX)

II QRUP (NƏTİCƏLƏRƏ BAX)
III QRUP (NƏTİCƏLƏRƏ BAX)IV QRUP (NƏTİCƏLƏRƏ BAX)